Ευστάθιος Ιωσηφίδης

Πχιός είμαι;

Ονομάζομαι Ευστάθιος Ιωσηφίδης. Έχω σπουδάσει Κτηνιατρική στο ΑΠΘ και Ζωική Παραγωγή στο ΑΤΕΙΘ (πλέον Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος). Μετά από πανελλήνιες το 2020, πέρασα στο τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής - Πληροφοριακά Συστήματα, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Η ενασχόλησή μου με το ανοικτό λογισμικό ξεκίνησε το 2006. Το 2010 ξεκίνησα την κοινότητα openSUSE στην Ελλάδα. Από τότε έως σήμερα κατάφερα να γίνω μέλος της παγκόσμιας κοινότητας openSUSE, μέλος του Ιδρύματος GNOME. Συμμετείχα σε συνέδρια, είτε ως ομιλιτής είτε ως σύνεδρος, καθώς και διοργάνωσα παγκόσμια και πανελλήνια συνέδρια. Εκτός των παραπάνω, συνεισφέρω στα έργα ανοικτού λογισμικού Nextcloud, Raspberry Pi, GNU Health, ONLYOFFICE, ownCloud, Ubuntu. Μεταφράζω και διάφορα projects ανοικτού λογισμικού.

Δεξιότητες

Ιστοσελίδες μου (εκτός της παρούσης)